اطلاعات شخصی
جنسیت
نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
کد ملی
اطلاعات تماس
ایمیل
تلفن ثابت
تلفن همراه
استان محل زندگی
شهر محل زندگی
کد پستی
آدرس
اطلاعات تحصیلی
چنانچه نام دانشگاه یا مرکز شما در لیست وجود ندارد، به عنوان سایر مراکز وارد کنید.
دانشگاه/مرکز
وضعیت تحصیلی
اطلاعات حساب بانکی
در صورتیکه برای درخواست حمایت های تشویقی ثبت نام می کنید وارد کردن شماره حساب الزامیست.
فقط مجاز به وارد کردن شماره حساب سیبا می باشید و شماره کارت غیرمجاز می باشد.
شماره حساب سیبای بانک ملی (به نام شما)
اطلاعات حساب کاربری
نام کاربری را می بایست بیش از ۶ کاراکتر و به صورت انگلیسی (حروف انگلیسی ، اعداد انگلیسی ، کارکتر های _ و .) وارد نمایید.
- کلمه عبور می بایست مابین ۷ الی ۳۲ کاراکتر و متشکل از حروف کوچک یا بزرگ انگلیسی، اعداد و حداقل یکی از کاراکتر های خاص ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ باشد.
- از ورود کلمه عبور فارسی خودداری نمایید.
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
اطلاعات شغلی
عنوان شغلیاستانشهر
عضویت در خبرنامه ها
عضویت در خبرنامه ستاد
عضویت در خبرنامه های صنعتی
عضویت در خبرنامه آموزش
به منظور ارزیابی فرآیند اطلاع رسانی خواهشمندیم در این نظر سنجی شرکت کنید.
نحوه آشنایی شما با چالش های نوآوری و فناوری نانو به چه صورت بوده است؟
سایر
کد امنیتی (حروف بزرگ) کد امنیتی (حروف بزرگ)